info@ikteo.gr
+30 24610 45880

Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. (EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.)

Με την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική»), παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.» ή (EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.) με έδρα: 5ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, τ.κ: 50100 (Κοζάνη), Α.Φ.Μ.: 999935832 & Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ, προστατεύει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα ») και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) GDPR.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2461045880 ή στη Διεύθυνση: 5ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, τ.κ: 50100 (Κοζάνη) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@poutas.gr.

Λίγα λόγια για το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.

Το «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε» ή εν συντομία «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.» δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://ikteo.gr (εφεξής «Ιστότοπος») με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που παρέχει (Τεχνικός Έλεγχος Αυτοκινήτων), καθώς και για την παροχή δυνατότητας επικοινωνίας με τους εκπροσώπους της. Λειτουργεί δε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα που της κοινοποιείτε, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο: https://ikteo.gr

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π.) οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους, συμπληρώνοντας τις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας. Αυτά ενδέχεται να αφορούν:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, AΦM, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, φύλο κ.λπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.
 • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ανάλογα με το αντικείμενο αυτής: μάρκα αυτοκινήτου, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, εμβαδόν ακινήτου, έτος κατασκευής αυτοκινήτου κ.λπ.

Σημειώνεται ότι η «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.» δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα ειδικής κατηγορίας, όπως δεδομένα υγείας μέσω του https://ikteo.gr .

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία και κατ’ εξαίρεση μόνο από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου (βλέπετε παρακάτω «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;»).
Γενικότερα, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Επικοινωνία: Η «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε» χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Υποβολή Παραπόνων μέσω της Φόρμα Αιτήσεων/Παραπόνων: Μέσω της φόρμας αυτής μπορείτε να μας υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να μας εκφράσετε κάποια δυσαρέσκειά σας σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
 • On line Αιτήσεις μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας: Η «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.» λαμβάνει αιτήσεις σας και έρχεται σε επαφή μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει διεξοδικά.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • την ενημέρωσή σας για προϊόντα / υπηρεσίες της «EXPRESS Ε.Π.Ε.»
 • τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς ή και για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρεία;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 •  τη συμβατική μας σχέση,
 • τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται,
 •  τις υποχρεώσεις της «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.», που πηγάζουν από τοΝ νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
 •  το έννομο συμφέρον της «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.».

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.», οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, ή και τρίτοι (εταιρίες ταχυμεταφορών-courier, λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορικής), οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.»:

 •  να τηρούν εχεμύθεια,
 •  να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας,
 •  να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 •  να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.» δε διαβιβάζει δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας ή για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων των συναλλασσόμενων με την «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.» και σε κάθε περίπτωση για όσο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια, τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Η «EXPRESS ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.» δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα δεδομένα σας.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης, με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ώστε να σταματήσει η επεξεργασία τους εκ μέρους μας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα, αποστέλλοντας συμπληρωμένο το πρότυπο Αίτησης Πρόσβασης/ Διόρθωσης/ Διαγραφής/ Φορητότητας/ Περιορισμού/ Εναντίωσης/ Ανάκλησης της Συγκατάθεσης, το οποίο θα βρείτε στο τέλος της σελίδας, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας: 5ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, τ.κ. 50100 (Κοζάνη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της: dpo@poutas.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση που δε λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά -ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους- η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2461045880 ή να αποστείλετε email στο: dpo@poutas.gr.

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Λαμβάνουμε αποφάσεις και προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, στην ιστοσελίδα μας https://ikteo.gr, μετά από σχετική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας, προκειμένου να σας προτείνουμε το κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο από εσάς πρόγραμμα ασφάλισης.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.